Vi har som mål å bidra til en bedre hverdag for utsatte familier, herunder familier med innvandrerbakgrunn samt familier som sliter med psykiske problemer eller rusrelaterte problemer. Arbeidet foregår ved undervisning i klasser, kurs, seminarer, gruppeaktiviteter individuell oppfølging samt endrings- og utviklingstiltak i familien i tillegg til undervisning og veiledning av ansatte i kommuner. Vi er engasjert i flere bydeler i Oslo samt kommuner i Nedre Romerike og landet forøvrig.                                                                                                                                                                                            

Vi leier ut leiligheter i bydel Alna og St.hanshaugen og har under oppføring 35 leiligheter for unge voksne i bydel Alna.

Etableringen av Betanien begynte med diakonissearbeid i 1897 med søsterhjemmet Betanien etter mønster fra Tyskland. Tre unge kvinner begynte et arbeid som utviklet seg fra hjemmesykepleie till sykehusvirksomhet og sykepleierutdannelse i Oslo, Bergen og Skien. Betanien Hospital i Oslo ble lagt ned i 1980 og Betanien Sykepleierhøyskole ble slått sammen med Lovisenberg Sykepleierhøyskole i 1994.

Stiftelsen Betanien Oslo har tilhold i Akersbakken 37 i Oslo med kontorer og kurslokaler.