Familieveiledning

Et av områdene vi hadde mye kompetanse på da vi startet opp var familiearbeid. Mye av erfaringen kom fra arbeid i Oslo Øst der vi erfarte en stadig økning i antall saker med familier med innvandrerbakgrunn. Vi erfarte at etablerte metoder, roller og tankemønster ikke alltid fungerte i møte med nye utfordringer. Og det handlet ikke bare om «dem», det handlet like mye om «oss». 

Konflikter og kriser har ofte utgangspunkt i ulik forståelse og mestring av de forventninger og krav som samfunnet stiller til utøvelse av foreldrerollen. Ved å gå inn som medvandrer og å våge å prøve ut nye tanker og metoder, har vi erfart at vi kan levere tiltak av høy kvalitet til familier med innvandrerbakgrunn som av ulike årsaker opplever en krise.

For å kunne levere gode hjelpetiltak i familien, er det vesentlig for oss å ha et godt samarbeid med oppdragsgiver. En god og åpen dialog og mellom familien, oppdragsgiver og oss, skaper en dynamikk som gir et bedre grunnlag for en vellykket endring i familien.

 

Innen familiearbeid tilbyr vi nå:

Tiltak i hjemmet

Betanien har rammeavtale med Oslo kommune og 6 kommuner i Nedre Romerike om utviklings og endringsrettet arbeid i familien.

Betanien har kompetanse innen følgende arbeid:

  • Flerkulturelle utfordringer
  • Krisehåndtering i familier
  • Utfordringer knyttet til vold i hjemmet
  • Samspill og relasjon innad i familien og i møte med nettverk.

Familieterapi

Når en familie befinner seg i en livssituasjon som oppleves vanskelig eller fastlåst, kan det være behov for at noen kommer inn og bistår familien med å finne løsninger for å komme ut av et dårlig mønster.  Familien må til enhver tid få eie sitt eget problem og dermed også sine løsninger, men vi kan lytte, støtte og veilede og styrke deres gode avgjørelser, slik at familien selv finner en vei videre.  For å kunne være en medvandrer som bidrar på en sunn måte, benytter vi oss av ulike familieterapeutiske og systemiske metoder. Mangeårig arbeid med et stort antall familier med ulik bakgrunn, har gitt oss bred forståelse og innsikt i at det finnes mange måter å opprettholde familie på. Dette mangfoldet og forståelsen av kompleksiteten knyttet til relasjoner og utfordringer, har gjort oss ydmyke i møte med hver enkelt person og deres rett til å være ekspert på eget liv. Erfaring og utdanning innen feltet, gjør at vi kan tilby familieterapi til enkeltpersoner, par og familier som ønsker støtte til å endre på en livssituasjon.

 

Vi tilbyr familieterapi til personer i ulike livssituasjoner:

Enkeltpersoner

Par

Familier