Boliger for unge voksne, Ulsholtveien (U31)

Fra Kirkehøy barnehjem (1922) -  til utleieboliger for unge voksne (2017)

Den 1. juni åpnet Kirkehøy sine dører for de fire første barna. To søskenpar: Margaret og Borgny, samt Karl og Anna…. Huset fortonet seg litt annerledes den gang enn det gjør i dag, da lå det skinnende hvitt, pusset og blankt ute og inne, og alt i tipp topp stand. Noe praktisk innredet var det vel ikke, men etter den tids krav var det vel ikke så verst, og stor glede var det blant alle barnehjemmets venner over å åpne et nytt hjem i en tid da det var stort behov for plass til alle dem som var hjemløse og søkte om plass»

Slik åpnet Ragna Andersen, bestyrerinne på Kirkehøy barnehjem (1922 – 1927), sin tale ved 30 års festen 2. pinsedag 1952.

Videre oppsummerer hun tiden frem til 1953 slik: «Vi hadde det gildt og smeltet sammen til en stor familie. Det første kull er nå mellom 30 – 40 år, er i sin beste aldrer og gifte, har sine egne barn og hjem og er bra, nyttige samfunnsborgere.»

Nettopp dette med å være i sin beste alder og være en bra og nyttig samfunnsborger, er like aktuelt i dag. Husene er igjen i tipp topp stand og det er pusset og blankt ute og inne.

I 2004 etablerte bydel Alna, i samarbeid med Betanien Oslo, et familiesenter i det tidligere barnehjemmet – Furuhuset. Her var det åpen barnehage og helsestasjon og flere tusen Alna-beboere har gjennom årene funnet vennskap, tilhørighet og trygghet gjennom Furuhuset i U31.

Sommeren 2017 blir det igjen store forandringer i U31, men en setning fra talen i 1922 er like aktuell. Betanien Oslo ønsker «å åpne et nytt hjem i en tid da det er stort behov for plass til alle dem som er hjemløse og søker om plass»

Vårt mål er å etablere et bomiljø der ulike grupper unge mennesker kan leve sammen og gjensidig fremme hverandres trivsel, trygghet, helse og integrering i samfunnet. Hovedmålgruppene for dette prosjektet er ungdom/unge voksne og små familier som trenger gode erfaringer i sitt første hjem.

Vi har lagt vekt på å legge til rette for et godt bofellesskap der trivsel, klima og miljø står i sentrum. Det er et godt uteområde for barn og voksne med gode solforhold og lekemuligheter, ved siden av Furuset Kulturpark. Leilighetene er bygget i massivtre, har solfangere, solceller og bergvarme, som gir lave strømregninger. Det er et stort felles lokale som kan brukes av de som bor der og for fellesarrangementer. Det er rikelig med plass for sykkelparkering med eget sykkelverksted og mulighet for å være med i bilkollektiv.

Videre ser vi for oss grønnsakhage, frukttrær og vi drømmer om et hønsehus, slik de også hadde i 1922.

Området har over lengre tid nå vært inngjerdet og fylt med anleggsmaskiner. Nå vil vi ha liv og mennesker inn i leilighetene og gleder oss over at det kanskje er deg. Hvis du vil være en del av fremtiden i U31, vil vi gjerne høre fra deg.

 

  

Er du interessert, ta kontakt for nærmere opplysninger:

Stiftelsen Betanien Oslo

Akersbakken 37 B

Telefon 23 36 57 40

post@betanienoslo.no